Skip to main content

Spirited Away (2001)

Spirited Away (2001)
 
Loading... Playback error. Retrying...Error loading Video. Please try again later. Buffering...Now Playing: Spirited AwayPaused: Spirited Away

Spirited Away (2001)

Poster Image
Rated: 8.537 out of 10 with 16023 votes.
Watch Spirited Away (2001) : Full Movie Online Free A young girl, Chihiro, becomes trapped in a strange new world of spirits. When her parents undergo a mysterious transformation, she must call upon the courage she never knew she had to free her family.
Show More
Show Less
8.537 PG Japan Studio Ghibli Trailer
Main Actors:
Rumi Hiiragi
Chihiro Ogino / Sen (voice)
Miyu Irino
Haku (voice)
Mari Natsuki
Yubaba / Zeniba (voice)
Takashi Naito
Akio Ogino (voice)
Yasuko Sawaguchi
Yuko Ogino (voice)
Tsunehiko Kamijô
Chichiyaku (voice)
Takehiko Ono
Aniyaku (voice)
Bunta Sugawara
Kamaji (voice)
Akio Nakamura
Kaonashi (voice)
Yumi Tamai
Rin (voice)
Ryunosuke Kamiki
Boh (voice)
Tatsuya Gashûin
Aogaeru (voice)
Yo Oizumi
Bantai Frog Service (voice)
Ken Yasuda
Mr. Oshira (voice)
Koba Hayashi
God of the River (voice)
Shigeru Wakita
(voice)
Shirou Saitou
(voice)
Michiko Yamamoto
(voice)
Keiko Tsukamoto
(voice)
Shinji Tokumaru
(voice)
Kaori Yamagata
(voice)
Tsuzuki Kayako
(voice)
Masahiro Asano
(voice)
Kazutaka Hayashida
(voice)
Ikuko Yamamoto
(voice)
Mina Meguro
(voice)
Tetsurô Ishibashi
(voice)
Katsutomo Shîbara
(voice)
Shinobu Katabuchi
(voice)
Noriko Kitou
(voice)
Naoto Kaji
(voice)
Yoshitaka Sukegawa
(voice)
Aki Tachikawa
(voice)
Noriko Yamaya
(voice)
Katsuhisa Matsuo
(voice)
Masayuki Kizu
(voice)
Yôko Ôno
(voice)
Sachie Azuma
(voice)
Shigeyuki Totsugi
(voice)
Mayumi Saco
(voice)
Sonoko Soeda
(voice)
Akiko Tomihira
(voice)
Minako Masuda
(voice)
Orika Ono
(voice)
Rina Yamada
(voice)
Miwa Takachi
(voice)
Hiromi Takeuchi
(voice)
Makiko Oku
(voice)
Directed by:
Release Date:
Genres:Comedy, ,